Organisatie

Onze opdrachtgever is een groeiende en gerenommeerde, landelijk werkende specialist op het gebied van isolatie, installatie van zonnepanelen en “New Energy” toepassingen voor zakelijke gebouwen. Deze bedrijven richten zich in het bijzonder op zakelijke klanten, MKB, vastgoedbeheerders, VVE’s en corporaties. Met hun eigen medewerkers, technici en installatieteams ontzorgen zij hun klanten.

Zij maken onderdeel uit van een grotere groep, een jonge organisatie die bestaat uit gespecialiseerde bedrijven gericht op het verduurzamen, onderhouden en renoveren van de buitenschil van gebouwen. Zij ondersteunen eigenaren van gebouwen, zoals woningcorporaties, pensioenfondsen, vastgoedondernemingen, overheden, zorginstellingen en VVE’s met de uitdagingen om hun bezit op duurzame wijze klaar te maken voor de toekomst. De groep heeft als missie: verdere verduurzaming van de buitenschil waarbij innovatie een kernwaarde zijn. Samen met meer dan 400 collega’s zorgen zij voor het realiseren van deze doelstellingen en worden daarbij ondersteund door een investeringsmaatschappij die actief participeert in MKB-ondernemingen. Zij acteren op strategisch niveau als klankbord van het management en ondersteunen met kapitaal, kennis en het netwerk bij het behalen van haar doelstellingen.

Functieomschrijving

Hoofd Financiele Administratie/Manager Finance (HBO)

Als Hoofd/Manager Finance houdt je toezicht op de financiële bewaking van de organisatie met de nadruk op de projecten, voorzie je het management en directie van financiële informatie en stuur je de afdeling administratie aan. In deze functie val je onder de verantwoordelijkheid van de directie van meerdere werkmaatschappijen en rapporteer je daarbij separaat aan deze directies. Het is aan het Hoofd/Manager Finance om de afdeling Finance verder vorm te geven en waar mogelijk diensten binnen de verschillende bedrijven te bundelen.

Voor deze uitdagende functie zoeken wij iemand met ervaring op het gebied van:

 • Het zorgdragen voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging van de bedrijfsadministratie en het optimaliseren hiervan.
 • Het dagelijks leiding geven aan de medewerker(s) van de afdeling.
 • Het zorgdragen voor voorbereiding van de periodieke crediteuren- en salarisbetalingen.
 • Het zorgdragen voor een adequate planning en control cyclus (cyclische weergave van de strategische planning in samenhang met de resultaten) en het optimaliseren hiervan.
 • Het zorgdragen voor het periodiek opstellen van betrouwbare operationele en financiële rapportages (bijvoorbeeld businesscases, managementrapportages, liquiditeitsprognoses, begrotingen, (meerjaren)planningen en kostprijsberekeningen) en het optimaliseren hiervan.
 • Het zorgdragen voor beheersing van bedrijfsrisico’s. Hieronder valt het beheer van de verzekeringsportefeuille, inclusief pensioenverzekeringen.
 • Het in samenwerking met de accountant zorgdragen voor het opstellen van de jaarrekening.
 • Het bewaken van contracten en overeenkomsten op actualiteit, bedrijfsrisico’s en van toepassing zijnde voorwaarden.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van en het doen van verbetervoorstellen aan de directie op bedrijfseconomisch gebied.
 • Het (met eventuele inzet en ondersteuning van een externe IT-provider) beheren van de IT- kernsystemen, waaronder Exact Online en Exact Bouw7.

Functie-eisen

In deze rol ben je bevoegd tot:

 • Het aangaan van (inkoop)verplichtingen tot een maximumbedrag welke is vastgelegd in een separate procuratiematrix.
 • Het volledig zelfstandig, voor wat betreft de afdeling Finance, alle besluiten te nemen binnen de (door de directie goedgekeurde) plannen en begrotingen.
 • In samenspraak met de directie neerzetten en verder ontwikkelen van de administratieve organisatie op een wijze die de efficiency en kwaliteit van de administratie en de informatievoorziening ten goede komt.

Verder verwachten wij:

 • Afgeronde HBO opleiding in een financiële richting;
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
 • Kennis van administratieve processen en procedures
 • Kennis van de Engelse taal
 • Vaardigheden op gebied van Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Teams)
 • Competenties
 • Zelfstandig en ondernemend
 • Georganiseerd
 • Kritisch
 • Oplossingsgericht
 • Besluitvaardig
 • Betrouwbaar
 • Verbindend

Arbeidsvoorwaarden

Deze opdrachtgever biedt goede leer- en ontwikkelmogelijkheden en uitstekende arbeidsvoorwaarden en is bereid veel in je te investeren qua opleiding en training om jou tot een volwaardige professional in je vakgebied te maken. Zij kenmerken zich door een informele werkomgeving waar je een bijdrage kunt leveren aan verbeteringen. Een goed salaris en arbeidsvoorwaardenpakket.

Geinteresseerden kunnen contact op nemen met Human Empowerment gevestigd aan de Berg en Dalseweg 3, 6521 JA te Nijmegen. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Emil van Dijk per telefoon (06 34 55 57 25 of 024 785 39 54) of per e-mail
(info@human-empowerment.nl).

Consultant

Emil van Dijk

Directeur Human Empowerment
06 34 55 57 25 of 024 785 39 54

Solliciteer op deze vacature

  CV

  Motivatiebrief