Disclaimer

Human Empowerment besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website en doet zijn uiterste best de site zo actueel mogelijk te houden. Ondanks alle inspanningen kan Human Empowerment niet garanderen dat de informatie op de website volledig, correct en up-to-date is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Bovenstaande is tevens van betrekking op alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Human Empowerment is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die via zo’n link kan worden bezocht.

Het is bezoekers van deze website niet toegestaan verstrekte informatie, producten of diensten zonder toestemming vanHuman Empowerment op enige wijze te vermenigvuldigen, verspreiden, of openbaar te maken.

Door het gebruik van de website bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Human Empowerment voor het doel van informatie, advies of diensten van deze strekking.

Human Empowerment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met het gebruik van deze site en/of de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.