Training

In de afgelopen 20 jaar hebben wij veel organisaties, leidinggevenden en professionals begeleid bij het trainen en ontwikkelen van professionele vaardigheden op het gebied van persoonlijke effectiviteit, communiceren & samenwerken en leidinggeven.

Onze aanpak

Alle trainingen worden op maat ontwikkeld en afgestemd op de vraag van het team of de organisatie. Een korte theoretische uitleg wordt steeds afgewisseld met bewustwording van eigen gedrag, praktische handvatten en oefenen met nieuwe vaardigheden. De eigen praktijkervaringen staan daarbij centraal. In-company training heeft als voordeel dat deelnemers ervaringen met collega’s kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

In de spiegel kijken

Tijdens de interactieve trainingssessies besteden we aandacht aan een theoretische basis (afhankelijk van de behoefte besteden we hieraan meer of minder tijd). Je wisselt praktijkervaringen uit met de andere deelnemers, oefent met situaties uit jouw dagelijkse praktijk en leert reflecteren op je eigen gedrag. Onze ervaren trainers beschikken over jarenlange relevante werkervaring. Zij werken vanuit de visie dat een organisatie alleen kan groeien en professionaliseren als mensen open staan voor ontwikkeling. Hun drive is mensen te inspireren en stimuleren om in de spiegel te kijken, talenten en kwaliteiten te versterken en eventuele blokkades in hun ontwikkeling te overwinnen. Leren met plezier in een veilige omgeving vinden wij belangrijk.

Voortgangsgesprekken

Dankzij tussentijdse voorgangsgesprekken met de trainer en jouw eigen leidinggevende word je gedurende een langere periode gestimuleerd om vaardigheden te oefenen in jouw eigen werkomgeving. Tijdens deze 1-op-1 gesprekken kunnen we wat dieper inzoomen op jouw leerdoelen en persoonlijke ontwikkeling: Wat gaat goed? Waar loop je eventueel tegenaan en wat vind je lastig? Hoe ga je dit aanpakken? Welke ondersteuning heb je daarvoor nodig?

Duurzame gedragsverandering

Je leert pas echt als je het geleerde kunt toepassen in de praktijk. Daarom ga je tijdens en na afloop van iedere trainingssessie oefenen met nieuwe vaardigheden en aan de slag met praktijkopdrachten. Ook spreiden we korte trainingssessies over een langere periode. Dit alles draagt bij aan een duurzame gedragsverandering en daadwerkelijke verankering. Na afloop van ieder traject maken we afspraken over de verdere verankering in de organisatie.

Meer weten?

Iedere vraag begint met een vrijblijvend intakegesprek. In dit gesprek maken we kennis, brengen we jouw vraag in kaart en bepalen we welke aanpak het beste past.

Bel of mail Roos Awater (06 51 27 84 76 / r.awater@human-empowerment.nl).